OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku kupujícího a odeslat objednané zboží v souladu s údaji uvedenými
  v objednávce.
 • Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě,
  že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy, v případech, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavření kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen pro případ nedostupnosti zboží nebo výrazné změny jeho ceny.

2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a tel. kontakt
  nebo e-mail.
 • Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně balného a poštovného.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze. O vymazání je nutné požádat písemnou formou.

3. Ceny

 • Uváděné ceny zboží jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání.
 • Ceny přepravného jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající má právo změnit poštovné pouze v případě změny obchodních podmínek a ceníku smluvních dopravců.
 • Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

4. Odstoupení od smlouvy

 • Prodávající poskytuje kupujícímu právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ust. občanského zákoníku a reklamačního řádu firmy.
 • Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně, tedy prostřednictvím osobního odběru.
 • Zákazník nejprve informuje o odstoupení elektronickou formou (e-mailem) nebo písemně.

5. Podmínky pro vrácení peněz

 • Zboží musí být kupujícím odesláno prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení zboží.
 • Zásilka musí obsahovat průvodní dopis s popisem vady zboží, žádost o vrácení kupní ceny a číslo účtu,
  na které si kupující přeje peníze vrátit.
 • Zboží musí být neporušené, originálně zabalené v neporušeném obalu a nepoužité.
 • Vráceny budou peníze za zboží, nikoliv však poštovné a balné.
 • Zboží posílejte jako doporučenou zásilku anebo balík, balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

6. Objednání

 • Zákazník má možnost nákupu pomocí:
 • Telefonu - 605 108 223 nebo 736 643 300
 • E-mailu - nordikpredator@seznam.cz
 • Písemně na naší adrese
 • Osobní odběr Jetřichovec 49

7. Dodání zboží

 • Běžná dodací lhůta zboží je 1-7 pracovních dnů.
 • Prodávající si vyhrazuje možnost kdykoliv prodloužit termín pro dodání z důvodů neočekávaných okolností a ze strany prodávajícího neovlivnitelných.

8. Osobní údaje

 • Prodávající shromažďuje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám. Informace jsou uchovány v uzamčené místnosti, aby nedošlo k jejich odcizení.

9. Záruka

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a její délka je 24 měsíců.
 • Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat!
 • Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé při výrobě anebo vadou materiálu.
 • Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, neodborným zacházením, nebo vystavováním extrémních povětrnostním vlivům (vodě, sněhu, vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření, prachu a drobným nečistotám).

10. Úhrada za zboží

 • Dobírka - platba hotově při převzetí zboží na zákazníkem zadané adrese.
 • Osobní odběr - platba provedena v hotovosti na adrese Jetřichovec čp. 49.

11. Způsob dopravy

 • Českou poštou - cena: 150,- Kč
  (cena do 1kg, při vyšší hmotnosti balíčku účtováno dle sazebníku dopravce).
 • DPD - 120,-KČ

12. Reklamační řád

 • Je zpracován samostatně a je k nahlédnutí v sídle firmy, nebo je možné jej na žádost kupujícího odeslat kupujícímu spolu
  s objednaným zbožím nebo i samostatně.